0705 - 44 01 66

Stammoder är MUSIC LA MARC som var en mycket fin tävlingshäst som tyvärr fick avsluta sin karriär för tidigt. Hon har lyckats i aveln med bl a MULLIGAN, 10,9a, 2,5 milj och STENSON, 11,3a, 953.000 kr.
MULLIGANS första avkomma är född 2022 och har ett stoföl i år med Campo Bahia. Vårt tredje sto BLUE TEE, 12,7a, 267.000 kr har två avkommor i startbar ålder BISCUIT, 12,3M, 384.000 kr och treårige DE CHAMBEAU 16,2m, 31.500 kr, som börjat lovande med seger i andra starten.

Här nedan finns ett faktablad över våra uppfödningar. Finns det köpintresse helt eller i delar på våra osålda unghästar så är det bara att höra av sig.